The Great Reclamation: urban space in the pandemic

29th April 2020 / 6 comments

In a recent Twitter thread, I tried to put down some thoughts about rapid and widespread rise in cities allocating hundreds of kilometres of streets from cars to everything else, in response to the Covid-19 pandemic – link. I’ve pasted it here for now, retaining Twitter format, and will hopefully neaten up and refine this…

Read more →

P3 – Open ruimte als bron voor mobiliteitstransities: is er ruimte voor gedeelde mobiliteit? (Nederlands)

8th November 2019 / 0 comments

Onderzoeksproject 3: Interviews Deze tekst beschrijft het doel, de achtergrond en de methode van de interviews met activisten en de verantwoordelijken voor de Amsterdamse openbare ruimte. Vragen Deze vragen zijn ontwikkeld naar aanleiding van het Interview Protocol Refinement Framework (Castillo-Montoya, 2016). Het doel van deze vragen is om in te gaan op de onderzoeksvraag (RQ)…

Read more →

P3 – Open space as a resource for mobility transitions: is there room for shared mobility? (English)

8th November 2019 / 0 comments

Research Project 3: Interviews This text describes the aims, background and method of interviews with activists and public space practitioners responsible for Amsterdam. Questions These questions were developed with reference to the Interview Protocol Refinement Framework (Castillo-Montoya, 2016). The aim of these questions is to address the research question (RQ) for this paper, namely: By…

Read more →