Here you will find an introduction to my research on collaborative business models and shared mobility platforms.
On-street bicycle parking and off-street car parking in Antwerp (Source: Wikimedia)

For English, click here

Bent u betrokken bij gedeelde mobiliteitsplatformen in Antwerpen of Nederland, laat me dan graag weten hoe ik u kan contacteren via onderstaand formulier.

Inleiding

Dit onderzoeksproject heeft tot doel een beter begrip te krijgen van collaboratieve businessmodellen op het gebied van deelmobiliteitsplatforms in Antwerp en in Nederland. Ik wil weten hoe deze platforms werken, hoe hun eigen businessmodellen interageren met de businessmodellen van dienstverleners, hoe overheden en andere actoren met deze platforms omgaan en hoe ze beter kunnen werken.

Concreet betekent dit dat er gekeken wordt naar de pogingen die in Nederland en Vlaanderen zijn ondernomen om te komen tot één geïntegreerd platform dat gebruikers toegang geeft tot vele mobiliteitsdiensten. Wat mij vooral interesseert is de gestage toevoeging van meer diensten aan deze platformen, van real-time informatie tot betaling, ontsluiting van deelvoertuigen en meer.

Intermodale en interoperabele platforms

Platforms die gebruikers laten zien waar een mix van verschillende gedeelde voertuigen en ritten beschikbaar zijn, bestaan al enige tijd. Intermodale platforms, waar verschillende mobiliteitsmodi worden gecombineerd, zijn al enkele jaren commercieel actief in verschillende Europese steden. Interoperabele platforms, die toegang bieden tot meerdere aanbieders van één modus of type voertuig, zijn wat zeldzamer, omdat ze aanbieders die rechtstreeks met elkaar concurreren, bundelen. Bovendien vereenvoudigen deze platforms het beheersprobleem van een beperkte gemeenschappelijke hulpbron waarvan alle aanbieders afhankelijk zijn, zoals de straatruimte die nodig is voor het stallen van deelfietsen.

Bedrijfsmodellen, concurrentie en samenwerking

Het businessmodelperspectief biedt beproefde tools voor het analyseren van hoe innovatieve (enkelvoudige) organisaties kunnen overleven, concurreren en groeien in een ongunstig regelgevingskader. Wat minder goed wordt begrepen is hoe (deelmobiliteits)platforms meerdere dienstverleners ‘integreren’, elk met hun eigen bedrijfsmodel.

Wat voor businessmodel hebben deze platforms, en wat betekent het voor hen om op te treden als integrator of intermediair tussen andere organisaties, vooral wanneer deze zeer uiteenlopend zijn? Wanneer van dienstverleners wordt verwacht dat zij met elkaar samenwerken om gezamenlijk een platform te ontwikkelen en tegelijkertijd concurreren om marktaandeel, kan het nodig zijn om een aantal basisaannames van het traditionele businessmodel te herzien of te actualiseren.

Onze cases: Nederland en Antwerpen

Zo is er in Nederland veel werk verricht om een platform te ontwikkelen dat het mogelijk maakt dat meerdere deelfietsaanbieders hun diensten op interoperabele basis aan één gebruiker kunnen aanbieden. Deze moedige stap voorwaarts brengt echter veel uitdagingen met zich mee die nog niet zijn opgelost, op gebieden als ondersteuning van de publieke sector, anachronismen in de regelgeving, risico’s en beloning, en, last but not least, de Covid-19-pandemie. Deze knelpunten kunnen onder andere verklaren waarom dit platform nog niet volledig operationeel is op grote schaal in ‘s werelds toonaangevende fietsnatie.

Over de grens in Vlaanderen heeft de stad Antwerpen een Mobility Marketplace ontwikkeld die meerdere aanbieders bundelt tot een intermodaal mobiliteitsdienstenplatform. Over de grens in Vlaanderen heeft de stad Antwerpen een Mobility Marketplace ontwikkeld die meerdere aanbieders bundelt tot een intermodaal mobiliteitsdienstenplatform. Dit platform is ontwikkeld met een opvallende doelgerichtheid vanuit de publieke stakeholders, en een goed gedefinieerde conceptie van hoe publieke en private middelen zullen worden ingezet (‘leveraged’).

Planning – Gegevensverzameling

De gegevensverzameling voor deze studie vindt plaats in de maanden mei, juni en juli 2020 door middel van (telefonisch of Skype) interviews met zes groepen:

  1. Antwerpen: aanbieders van mobiliteitsdiensten die betrokken zijn bij platforms
  2. Antwerpen: initiatiefnemers en beheerders van de Mobility Marketplace
  3. Antwerpen: stakeholders uit de publieke sector
  4. Nederland: aanbieders van mobiliteitsdiensten die betrokken zijn bij platforms
  5. Nederland: initiatiefnemers en exploitanten van platforms
  6. Nederland: stakeholders uit de publieke sector

Contact

Image source: Damanjit